Omschrijving / Description

Deze cursus is meer bedoelt als een montagetraining en is door een samenwerking van OOI met diverse fabrikanten/leveranciers, te weten; Bartec, Raychem, Thermon, Webheat, Huikeshoven, tot stand gekomen.

Met het monteren van elektrische tracing proberen we het warmteverlies van het medium zoveel mogelijk te beperken en kunnen we een leidingsysteem gecontroleerd op temperatuur houden.
 

Resultaat / Result

Deze montagetraining heeft tot doel om je theoretische kennis voor wat betreft de mogelijkheden van elektrische tracing te verbreden en je praktisch te leren hoe je volgens de voorschriften van de fabrikanten/leveranciers op een verantwoordelijke manier een elektrische tracing kabel kunt monteren op zowel rechte leidingen als bochten en appendages.
 

Doelgroep / Audience

Isolatiemonteurs met enige ervaring en verantwoordelijkheidsgevoel.
 

Inhoud / Content

Elektrische tracing wordt geïnstalleerd in combinatie met leidingisolatie. Waar vind je zoal getracede leidingen?
Utiliteit:
(Water)leidingen (parkeergarages, buiten op dak, enz.)
HWA en VWA leidingen
Vetleidingen (keukens)
Industrie:
Waterleidingen (buiten, loods enz.)
Procesleidingen, hogere temperaturen
In sommige gevallen explosieveilig (ATEX) > gespecialiseerd
Er bestaan veel verschillende soorten tracing kabels/systemen. In de deze training beperken we ons bij de praktijkopdrachten tot de zelflimiterende kabels. Andere mogelijkheden worden wel in de theorie besproken.

De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel::

  Theorie met PowerPoint presentatie over;

  • De verschillende systemen
  • Opbouw van de tracing kabels
  • Wat is ATEX?
  • Montage
  • Opslag
  • Controle
  • Goede en foute installatie voorbeelden
  • Theoretische kennistoets

  Praktijk toepassen elektrisch tracing systeem op dummy’s;

  • Montage elektrische tracing verschillende fabrikanten
  • Tapen/vastleggen tracing kabels
  • Op juiste manier monteren van tracing kabels op rechte leidingen, bochten en appendages
  • Bepalen van de juiste benodigde lengte

Info

Examen / Exam

Bij voldoende resultaat aan het einde van de cursus, wordt een OOI, Bartec, Raychem, Thermon, Webheat, Huikeshoven Bewijs van deelname uitgegeven.
 

Vooropleiding / Pre-training

Enige werkervaring in de isolatie is gewenst.
 

Data

De cursusdata zijn variabel, een en ander in overleg. De cursus wordt gegeven in het OOI-opleidingscentrum.
 

INSCHRIJVEN

Verwante Opleidingen