De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf is in 1931 opgericht door isolatiebedrijven die hun gezamenlijke belangen wilden verenigen en sindsdien heeft de VIB zich ontwikkeld tot een actieve, sterke, onafhankelijke branchevereniging voor en door de leden.

www.isoleren.nl

CNV Vakmensen is de grootste bond binnen de CNV-koepel. Wij behartigen de belangen van onze leden in de industrie, bouw, voeding en vervoer. Wij helpen hen bij hun ontwikkeling en komen voor hen op als het nodig is.

www.cnvvakmensen.nl

Voor een krachtige bond met toekomstperspectief is een krachtige vereniging nodig waarin alle leden kunnen meedoen en meebeslissen. Het sleutelwoord hierbij is ‘verbinden’. Verbindingen leggen zodat leden goed vertegenwoordigd zijn en zich kunnen herkennen in hun vertegenwoordigers en de standpunten die door hen worden uitgedragen.

www.fnv.nl

De Unie is een eigentijdse, onafhankelijke vakorganisatie. We lopen niet slaafs achter elke politieke wind aan, maar kijken telkens naar het belang van onze leden. Ook en misschien wel juist als hiervoor maatwerk of een genuanceerde mening nodig is. De Unie is als vereniging niet politiek gebonden, maar richt zich op de Universele verklaring van de rechten van de mens. In de statuten van Vereniging De Unie is ook artikel 18 van deze verklaring opgenomen.

www.unie.nl

Contact

Adres

  • Pottenbakkersweg 9
  • 3449 HZ Woerden
  • 0181-659555